SKELLEFTEBYGDEN 2010/1

I Skelleftebygden nr 1/ 2010

 • Är vi måhända lite hemmablinda?! /Rolf Granstrand/

 • Ett mönsterjordbruk i Skelleftebygden /Eskil Wiklund/
 • Karl-Bertil Stenmark - arbetslivets skildrare /Gunilla Wikström/
 • Vandringshistoria i de kustnära trakterna /Åke Bäckman/
 • Ursvikens hamn Text- och bildkollage
 • Finnträsk och Johan Petter Lindströms ättlingar /Åke Bäckman/
 • Norra Västerbotten

  • Radikal, samhällsomstörtande och kristendomsfientlig /Bengt Enqvist/
  • " Hemmets och nykterhetens väktare /Åke Lundgren/ "
  • På väg mot hundra /Åke Lundgren/
 • Ögonblicksbild den 6 juni 2009 /Rolf Granstrand/

REDAKTION
Rolf Granstrand, Redaktör och ansvarig utgivare
Åke Bäckman, Redigering och grafisk form
Tryck,Skellefteå tryckeri AB 2008
Omslagsbild: "Yster häst", snidad av Karl-Bertil Stenmark (Foto:Björn Wikström Skellefteå museum)
Adress: rolf.granstrand@gmail.com

Tidskriften som kostar 30 kr finns hos Lagergrens och Ske-å Museum

Gamla nummer av tidskriften kan köpas genom
Folkrörelsearkivet
tel 0910-88005.
Pris: 30 kr.